Liczne, zrealizowane bez zarzutów projekty, własne maszyny, sprawdzeni pracownicy i wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej sprawiają, że jesteśmy firmą godną zaufania!

więcej

Wybrane realizacje
Poni┐ej przedstawiamy wybrane realizacje firmy FIL-BUD.

INWESTYCJA CZAS REALIZACJI INWESTOR REFERENCJE
BUDOWA BYTOMSKIEGO ODCINKA OBWODNICY P╙ÓNOCNEJ AGLOMERACJI G╙RNOźLŻSKIEJ - ETAP III 29.11.2010 - 30.06.2012 EUROVIA POLSKA S.A.
WYKONANIE DR╙G, PLAC╙W I PARKING╙W WEWN╩TRZNYCH DLA POTRZEB REALIZOWANEJ INWESTYCJI PN. "BUDOWA CENTRUM HANDLU HURTOWEGO W GLIWICACH PRZY UL. TOSZECKIEJ". 02.01.2012 û 30.04.2012 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEW╙DZKIEJ W MIEJSCOWOźCI STANICA OD KM 4+700 DO KM 5+500 09.09.2011 û 15.10.2011 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. TOSZECKIEJ W GLIWICACH. 25.05.2011-13.07.2011 SKANSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
MODERNIZACJA DR╙G WEWN╩TRZNYCH ERSA NA TERENIE ELEKTROWNII RYBNIK S.A. UL. PODMIEJSKA. 01.06.2011 û 30.04.2012 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
PRZEBUDOWA CZ╩źCI UL. OKR╩»NEJ W GLIWICACH Z DOSTOSOWANIEM WYSOKOźCIOWYM DO ÓŻCZNIKA O1 W REJONIE WÓŻCZENIA W╩ZÓA AUTOSTRADY A4/A1. 01.06.2011 û 30.11.2011 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIźNIENIOWEJ W ULICY ARKI BO»KA I KR╙TKIEJ W KU¼NI RACIBORSKIEJ. 18.10.2010-17.12.2010 SKANSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
REMONT USZKODZONEGO KORPUSU DROGI - REMONT DROGI WOJEW╙DZKIEJ NR 425 12+940 DO KM 13+899 W MIEJSCOWOźCI KU¼NIA RACIBORSKA. 18.10.2010-30.11.2010 SKANSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA DROGI GÓ╙WNEJ POLEGAJŻCA NA REMONCIE MODERNIZACYJNYM DROGI GÓ╙WNEJ: ELEKTROWNIA - UL. PODMIEJSKA WRAZ Z ODCINKIEM ÓŻCZŻCYM DROG╩ GÓ╙WNŻ Z ULICA PODMIEJSKŻ W RYBNIKU. 01.10.2010-16.12.2011 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY C.H. PLATAN W ZABRZU. 01.10.2010-07.06.2011 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT DROGI WOJEW╙DZKIEJ NR 425 OD KM 13+899 DO KM 14+591,25 W MIEJSCOWOźCI KU¼NIA RACIBORSKA. 10.08.2010-20.12.2010 SKANSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA SKRZY»OWANIA DW 921 (UL. NIEPODLEGÓOźCI, UL. RYBNICKA) Z UL. WILSONA I UL. MICHALSKIEGO W KNUROWIE. 17.06.2010-15.10.2010 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
BUDOWA POÓŻCZENIA UL. MIKOÓAJCZYKA Z UL. WOJSKA POLSKIEGO - ET.I i II - CZ╩ź╞ II ETAPU I OBEJMUJŻCA BUDOW╩ DROGI OD RONDA W UL. MIKOÓAJCZYKA DO WÓŻCZENIA Z UL. WOJSKA POLSKIEGO W SOSNOWCU. 24.05.2010-03.11.2010 SKANSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
BUDOWA UKÓADU KOMUNIKACYJNEGO DR╙G OBSÓUGUJŻCYCH OSIEDLE MIESZKANIOWE SÓONECZNA DOLINA WRAZ Z NIEZB╩DNŻ INFRASTRUKTURŻ TECHNICZNŻ W ZABRZU. 17.05.2010- 09.10.2010 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
REMONT UL. GÓ╙WNEJ W GLIWICACH - ETAP I (KM 0,0+000,00 - KM 0+510,11) - ROBOTY DROGOWE, NASADZENIA DRZEW I KRZEW╙W, PRZEBUDOWA GAZOCIŻGU, LINII ENERGETYCZNYCH, KANALIZACJI I KABLI TELETECHNICZNYCH, OźWIETLENIE ULICZNE 11.01.2010-31.07.2010 SKANSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ FI 600 MM PRZY UL. WIERZBOWEJ - ZAWADZKIEGO W GLIWICACH. 13.04.2010 - 20.04.2010 P.W.ALMIX Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE ODCINKA WODOCIŻGU WODY SUROWEJ FI 400 W UL. GÓ╙WNEJ W GLIWICACH. 04.03.2010 - 17.03.2010 ZAKÓAD INSTALACJI BUDOWLANYCH WITOLD SZOSTAK ANDRZEJ DUDA SP╙ÓKA JAWNA Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ FI 500 MM PRZY UL. KOZIELSKIEJ/RZECZYCE W GLIWICACH. 08.03.2010 - 22.03.2010 P.W.ALMIX Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ FI 800 PRZY UL. GÓ╙WNEJ W GLIWICACH - ETAP II 01.03.2010 - 15.03.2010 P.W.ALMIX Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE ODCINKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ FI 800 MM PRZY UL. GÓ╙WNEJ W GLIWICACH - ETAP I. 16.02.2010 - 05.03.2010 P.W.ALMIX Pobierz referencje (format PDF)
BUDOWA ODCINKA 57,5 MB KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. GÓ╙WNEJ W GLIWICACH. 25.01.2010 - 15.02.2010 MIASTO GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL. PARKOWEJ W GLIWICACH. 10.12.2009 - 05.01.2010 P.W.ALMIX Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE ROB╙T DROGOWYCH W RAMACH REMONTU UL. ZIEMSKIEJ W ZABRZU. 16.11.2009 - 30.11.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA NA RONDO ISTNIEJŻCEGO SKRZY»OWANIA UL. KORFANTEGO I UL. GDA╤SKIEJ W ZABRZU - ROBOTY DROGOWE. 11.05.2009 - 30.10.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
BUDOWA UL. MÓY╤SKIEJ W SOźNICOWICACH. 01.05.2009 - 18.05.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT NAWIERZCHNI I BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM DROGI WOJEW╙DZKIEJ NR 908 ODCINEK OD KM 23+700 DO KM 25+180 W MIEJSCOWOźCI LUBSZA. 17.04.2009 - 30.11.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT DROGI WOJEW╙DZKIEJ NR 907 OD KM 21 + 300 DO KM 34+400 NA ODCINKU TWOR╙G - KOSZ╩CIN. ETAP II KM 21+300 DO KM 25+800 I OD KM 33+150 DO KM 34+300. 01.04.2009 - 30.09.2009 EUROVIA POLSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ KSI/3.2 Z KAMIONKI FI 200 NA OSIEDLU LIGOTA ZABRSKA W GLIWICACH 03.03.2009 - 30.06.2009 ZAKÓAD INSTALACJI BUDOWLANYCH WITOLD SZOSTAK ANDRZEJ DUDA SP╙ÓKA JAWNA Pobierz referencje (format PDF)
REMONT PRZEPUSTU W KM 9+499 OSUWAJŻCEGO SI╩ KORPUSU DROGOWEGO, KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI DROGI WOJEW╙DZKIEJ NR 921 OD KM 9+420 DO KM 9+550 W MIEJSCOWOźCI PILCHOWICE. 16.03.2009 - 20.07.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
MODERNIZACJA GOSPODARKI źCIEKOWEJ GLIWICE - LIGOTA ZABRSKA II. 01.02.2009 - 14.07.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA ULICY DÓUGIEJ W ZABRZU - ETAP I NA ODCINKU OD POCZŻTKU UL. JESIONOWEJ Z ZAKO╤CZENIEM ZA SKRZY»OWANIEM Z UL. ROGERA - ROBOTY DROGOWE. 05.11.2008 - 24.04.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT CHODNIKA PRZY UL. FREDRY W ZABRZU. 09.12.2008-12.12.2008 PREZYDENT MIASTA ZABRZE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU ZEWN╩TRZNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH OD STRONY UL. ZYGMUNTA STAREGO I UL. KR╙LOWEJ BONY. 10.10.2008 - 29.05.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
BUDOWA SYGNALIZACJI źWIETLNEJ DLA PIESZYCH PRZY UL. DASZY╤SKIEGO W REJONIE SKRZY»OWANIA Z ULICA BAÓTYCKŻ W GLIWICACH. 14.08.2008 - 30.09.2008 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
REMONT NAWIERZCHNI PARKINGU ZEWN╩TZRNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH OD STRONY UL. ZYGMUNTA STAREGO. 23.07.2008 - 30.09.2008 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC: KR╙TKA I SZKOLNA NA TERENIE STAR╙WKI W GLIWICACH. 24.06.2008-30.04.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKŻ BRYNICŻ W MIEJSCOWOźCI NIEZDARA W CIŻGU DROGI KRAJOWEJ NR 78 W KM 86 + 130. 21.06.2008 - 30.06.2009 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT NAWIERZCHNI UL. źREDNIEJ NA TERENIE STAR╙WKI W GLIWICACH. 10.09.2007-30.06.2008 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
BUDOWA RONDA NA SKRZY»OWANIU ULIC ZAÓ╩SKA - LIGOCKA W KATOWICACH. 30.07.2008 - 30.11.2008 EUROVIA POLSKA S.A. Pobierz referencje (format PDF)
REMONT UL. NADRZECZNEJ NA ODCINKU OD UL. ORLICKIEGO DO WJAZDU DO C.H.U. ARENA W GLIWICACH 07.04.2008 - 30-05-2008 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
PRZEBUDOWA ULICY KAPELAN╙W WOJSKOWYCH W KNUROWIE - ODCINEK WSCHODNI I P╙ÓNOCNY. 2007/2008 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
WYKONANIE TRAS źCIE»EK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA GLIWICE. 20.09.2007-30.06.2008 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
REMONT CHODNIKA PRZY UL. 1 MAJA W ZABRZU 14.12.2007-20.12.2007 PREZYDENT MIASTA ZABRZE Pobierz referencje (format PDF)
MODERNIZACJA DR╙G POWIATOWYCH S2918 I S2913 W POWIECIE GLIWICKIM. 01.06.2007-30.09.2007 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE Pobierz referencje (format PDF)
BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY NZOZ KOPERNIK W GLIWICACH PRZY UL. WIELKIEJ NIED¼WIEDZICY 4. 16.11.2006 - 12.12.2006 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WJAZD╙W Z UL. BOJKOWSKIEJ NA TERENIE BYÓEJ KWK GLIWICE. 20.10.2006 - 30.04.2007 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
WYKONANIE ROB╙T DROGOWYCH, ROZBI╙RKOWYCH, ASFALTOWYCH NA STACJI PALIW PKN ORLEN W ZABRZU. 21.09.2006 - 19.09.2006 ZAKÓAD REMONTOWO - BUDOWLANY MARIAN BRZEZI╤SKI
REMONT NAWIERZCHNI - DROGA WEWN╩TRZNA W ZESPOLE SZK╙Ó EKONOWMICZNO - USÓUGOWYCH W GLIWICACH PRZY UL. KOZIELSKIEJ1. 17.07.2006 - 31.08.2006 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
III ETAP PRZEBUDOWY UL. WITOSA W KNUROWIE. 07.07.2006 - 30.09.2006 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
ROBOTY ZWIŻZANE Z NAPRAWŻ NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIK╙W I TEREN╙W ZIELONYCH, PO ROBOTACH EKSPLOATACYJNYCH ORAZ PRACACH ZWIŻZANYCH Z PRZYÓŻCZENIEM NOWYCH ODBIORC╙W NA TERENIE DZIALANIA ROZDZIELNI GAZU GLIWICE (WRAZ Z JTES PYSKOWICE) I KNUR╙W. 07.04.2006 - 31.12.2006 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
WYMIANA KANALIZACJI (PRZEPUSTU DROGOWEGO), NAPRAWA ODWODNIENIE PLACU SKÓADOWEGO W╩GLA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY WIADUKCIE KOLEJOWY UL. OBRZE»NA P╙ÓNOCNA - ZAKÓAD B. 27.03.2006 - 30.06.2006 KATOWICKI HOLDING W╩GLOWY S.A. KOPALNIA W╩GLA KAMIENNEGO äMYSÓOWICEö
I i II ETAP PRZEBUDOWY UL. WITOSA W KNUROWIE. 19.09.2005 - 28.12.2005 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
REMONT NAWIERZCHNI DR╙G ZAKÓADOWYCH NA TERENIE GZUT S.A. 27.07.2005 - 10.09.2005 PRZEDSI╩BIORSTWO REMONT╙W ULIC I MOST╙W S.A. GLIWICE
POSZERZENIE UL. BUDOWLANYCH W RYBNIKU - STACJA PALIW SHELL. 08.12.2004 - 24.12.2004 ZAKÓAD REMONTOWO - BUDOWLANY MARIAN BRZEZI╤SKI
WYKONANIE AWARYJNEJ NAPRAWY KOLEKTORA DESZCZOWEGO FI 1200/1000 W GLIWICACH PRZY UL. RYMERA. 03.04.2009 - 22.04.2009 ZAKÓAD INSTALACJI BUDOWLANYCH WITOLD SZOSTAK ANDRZEJ DUDA SP╙ÓKA JAWNA Pobierz referencje (format PDF)